CAN RAMIS

Històric Geogràfic Social Onomàstic

Les Franqueses (Vallès Oriental)


Interès: Mirar i passar

Picnic: No

CAN RAMIS - imatge 1
CAN RAMIS - imatge 2

Es troba voltada de camps de conreu. Al camí vell de Les Franqueses a Cànoves a 2,8 kilòmetres i 800 metres de Marata.

etimologia

Origen del topònim

El nom procedeix del nominatiu d'origen germànic RAMIS-RAMION(segons el que fos subjecte o complement)i es troba amb molta freqüència en la documentació antiga del nostre país.
historia

Informació històrica

Masia datada al segle XVI, orientada a llevant, amb edificacións annexes. Actualment és utilizada com a habitage agropecuari.
altres

Altres informacions

L'entrada es realiza a traves de la portalada d'arc de mig punt de pedra adovellada, a la finestra central hi ha un relloge de sol pintat molt desdibuixat i a sota un recent aplacat vertical de pedra de la qual hi ha gravat l'arbre genealogic de la familia.
altres

Visions personals

És una masia clàssica amb ornamentacions i decoracions típiques del segle s. XVI i testimoni dels moments de creixement econòmic del camp català.
bibliografia

Bibliografia

Diversos autors Rastres: Els topònims ens apropen a la Història . CD ROM (2003)
L'Ajuntament de Les Franqueses Patrimoni arquitectonic de Les Franqueses Patronat Municipal de Cultura (Les Franqueses)

anterior tornar següent

-