Façana de l' Ajuntament de les Franqueses del vallès

tornar