SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database proxarxa_x!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- []
Rastres

Què és Rastres?

 • Rastres és una eina didàctica dissenyada per ser aplicada a l'ensenyament secundari obligatori.
 • L'objectiu didàctic és la iniciació a la recerca en ciències socials i el coneixement i valoració de l'entorn local i comarcal.
 • És una eina de participació en la construcció del coneixement per part del professorat i de l'alumnat.
 • És un projecte que té una finalitat social i científica: contribuir al manteniment de la cultura toponímica dels nostres pobles i elaborar una base de dades en contínua revisió sobre el nostre entorn que ajudi a la sensibilització ciutadana cap al potencial patrimoni cultural de la comarca.